Žeriavové váhy úradne overené určené pre obchodný styk. Tieto obchodné váhy sú úradne overené a je k nim možné vystaviť certifikát o úradnom overení. Tieto váhy je možné používať v obchodnom styku ako overené meradlo. Pre bližšie informácie o týchto závesných váhach nás prosím kontaktujte. Zašleme vám cenovú ponuku závesnej váhy podľa vašich požiadaviek.