Kojenecké váhy

Úradne overené kojenecké váhy pre zdravotnícke a nemocničné zariadenia.