Reklamačný list

 

DODÁVATEĽ:  Ľubomír Kaplík – SEVAZ, Kotešová 326, 013 61, IČO: 34755861, DIČ: SK1034602349, telefón: 0911 825 804, e-mail: kaplik@vahy.online 

Dátum prijatia reklamácie:

 

 

ODBERATEĽ: 

Zákazník:       ………………………………………………….  

Úplná adresa:     ………………………………………………….

MT/e-mail:    ………………………………………………….

Názov produktu:      …………………………………………………

Číslo faktúry:  …………………………………………………. 

 

 

 

Popis reklamácie (vady tovaru):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpis odberateľa: ……………………………….

(iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)