Nástenné váhy

Zobrazujú sa všetky 2 výsledky

Nástenné váhy sú vhodné predovšetkým na bitúnky a do mäsospracujúcich podnikov kde sa vyžaduje vysoká spoľahlivosť váh v sťažených podmienkach. Ponúkame ich s krytím IP 65 a IP 68. Dodávané sú s indikátorom, ktorý je spojený s váhou iba káblom. Indikátor umiestňujeme na stenu v blízkosti váhy. Sú určené pre váženie v obchodnom styku s úradným overením (ciachovaním), alebo pre kontrolné váženie bez úradného overenia.