(Vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy) 

DODÁVATEĽ

Ľubomír Kaplík – SEVAZ, Kotešová 326, 013 61, IČO: 34755861, DIČ: SK1034602349, telefón: 0911 825 804, e-mail: kaplik@vahy.online

 

Týmto oznamujem/oznamujeme, že odstupujem/odstupujeme  od kúpnej zmluvy na tento tovar

 

ODBERATEĽ  

Názov: …………………………………………………….

Meno a priezvisko: ……………………………………  

Ulica a číslo: ……………………………………………. 

Mesto: ……………………………………………………..  

PSČ: ………………………………………………………..                 

Telefón: ……………………………………………………  

E-Mail: …………………………………………………….

 

Tovar bol objednaný prostredníctvom: E – shop  www.vahy.online

 

Objednávka číslo:   ……………………………………………                               

Dátum prevzatia:    …………………………………………… 

Číslo faktúry:          …………………………………………….. 

 

V …………………………. Dňa…………………….      Podpis ………………………………………… 

(iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)